ตลาดนัด ธรรมศาสตร์ รังสิต

โพสต์โดย: admin | เมื่อ: 2011-1-25 23:13| เปิดอ่าน: 24284| ความคิดเห็น: 0

ตลาดนัดธรรมศาสตร์…ศูนย์รวมของตลาดสินค้าที่หลากหลาย

                เมื่อได้ยินคำว่า ตลาดนัด หลายคนมักนึกถึงตลาดที่มีการขายสินค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า ของใช้เบ็ดเตล็ด ตลาดนัดมักจะเปิดทำการซื้อขายเฉพาะบางวันของสัปดาห์ และบรรยากาศของตลาดนัดมักจะคึกคักกว่าตลาดสดหรือตลาดทั่วไปที่มีการเปิดซื้อขายทุกวัน ปัจจุบันการเปิดตลาดนัดมีการแผ่ขยายไปในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นแถบที่ทำงาน แถบที่อยู่อาศัยของผู้คนรวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆด้วย

             ตลาดนัดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตลาดนัดที่เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดี ซึ่งเปิดขายวันจันทร์และวันพฤหัสทุกสัปดาห์  ซึ่งเป็นที่นิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วไป ไม่เฉพาะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลายคนเดินทางไกลจากมหาวิทยาลัยในตัวเมือง เพื่อมาซื้อของที่ตลาดนัดแห่งนี้ โดยตลาดได้เปิดโอกาสให้ทั้งบุคคลภายในและนักศึกษาธรรมศาสตร์สามารถขายสินค้าได้หลากหลายชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักศึกษา ก่อนที่เราจะไปสำรวจตลาดสินค้าในตลาดนัดธรรมศาสตร์ เรามารู้จักความหมายของตลาดในทางเศรษฐศาสตร์กัน
                   ตลาด  ในความหมายทางเศรษฐศาสตร์คือ กิจกรรมที่เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ รวมถึงปัจจัยการผลิตต่างๆ โดยตลาดในทางเศรษฐศาสตร์นั้นไม่จำเป็นต้องมีสถานที่ เพียงมีกิจกรรมการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าก็ก่อให้เกิดตลาดได้  จากที่เราได้เคยศึกษามา ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ นั่นคือ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ โดยภายในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์สามารถแตกย่อยเป็น ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ตลาดผู้ขายน้อยราย และตลาดผูกขาด ซึ่งตลาดแต่ละประเภทนี้มีลักษณะที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีการกำหนดราคา ปริมาณการขายหรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน


                สำหรับภายในตลาดนัดธรรมศาสตร์ ประกอบไปด้วยตลาดสินค้าหลากหลายหมวดหมู่ อาทิเช่น ตลาดอาหาร ตลาดเครื่องสำอาง ตลาดเสื้อผ้า ซึ่งตลาดแต่ละประเภทสินค้านี้ย่อมมีลักษณะตลาดที่แตกต่างกัน หากเรานำทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เราสามารถเห็นได้ว่าตลาดของแต่ละสินค้านั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงตลาดประเภทต่างๆในทางเศรษฐศาสตร์ นั่นคือ ตลาดอาหารนั้นเปรียบได้กับตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ตลาดเครื่องสำอางมีความใกล้เคียงกับตลาดผู้ขายน้อยราย ซึ่งเราสามารถอธิบายรายละเอียดและความเชื่อมโยงของตลาดสินค้าต่างๆกับตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ประเภทต่างๆ ได้ในส่วนต่อไปนี้
          ตลาดสินค้าอาหาร ในตลาดนัดธรรมศาสตร์มีผู้ขายจำนวนหลายราย สังเกตได้ว่าพื้นที่ที่ขายอาหารมีจำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นๆ มีอาหารหลากหลายชนิดให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นร้านราชาสุกี้ ร้านไส้อั่วลำพูน ร้านมันทุบเล็ก ร้านข้าวไข่เจียว เป็นต้น จะเห็นได้ว่าอาหารที่มาขายจะมีทั้งอาหารคาวหวานหลากหลายรสชาติ ซึ่งอาหารในแต่ละร้านสามารถทดแทนกันได้แต่ไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้บริโภคแต่ละคนที่แตกต่างกันว่าชอบอาหารประเภทไหน ร้านไหนมากกว่ากัน


         จะเห็นได้ว่าตลาดอาหารมีลักษณะใกล้เคียงกับตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งสมบูรณ์ แต่มีข้อแตกต่างในเรื่องการเข้าออกตลาด เนื่องจากร้านอาหารที่จะเข้ามาขายสินค้าในตลาดนัดจะมีต้นทุนที่สูงในการเข้ามาขาย เนื่องจากมีผู้ต้องการเข้ามาขายสินค้ามากมาย ดังนั้นผู้ที่ต้องการเข้ามาขายในตลาดนัดนี้ จำเป็นต้องมีการจับฉลากในทุกๆสัปดาห์เพื่อแย่งชิงพื้นที่ในการขายและจ่ายค่าเช่าอีกด้วย  


          ดังนั้นหากใครที่ต้องการมาขายอาหารในตลาดนัดธรรมศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งสมบูรณ์นี้จะต้องพยายามสร้างจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติอาหาร ความสะอาดหรือความปลอดภัยเพื่อสร้างความจงรักภักดี (Brand loyalty) และให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้ำเรื่อยๆ ส่งผลให้ผู้ขายสามารถตั้งราคาได้สูงกว่าคู่แข่ง แต่เนื่องจากผู้บริโภคมีการเปรียบเทียบราคาในการเลือกซื้อสินค้า จึงทำให้ผู้ขายไม่สามารถตั้งราคาได้สูงกว่าคู่แข่งนัก เนื่องจากตลาดนัดธรรมศาสตร์เป็นแหล่งรวมนักศึกษาผู้มีอำนาจซื้อที่สูงทำให้ผู้ขายมีกำไรมาก ทำให้มีผู้ต้องการมาขายในตลาดนัดธรรมศาสตร์มากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ในตอนเช้าของทุกวันที่ตลาดนัดเปิดทำการ พ่อค้าแม่ขายจะต้องมาต่อคิวเพื่อจับฉลากในการมีสิทธิ์ในการขายสินค้าในตลาดนั่นเอง
          ต่อมาเรามาพิจารณาตลาดสินค้าเครื่องสำอางกันบ้าง ในตลาดนัดธรรมศาสตร์มีผู้ขายเพียงไม่กี่ราย  ตัวอย่างเช่น ร้านของพี่กระเทย 2 คน ซึ่งเป็นร้านที่มีลูกค้าอยู่ไม่ขาดสายแม้จะเป็นช่วงสอบ หรือร้านของคู่สามีภรรยาที่ขายอยู่มานานถือได้ว่าเป็นผู้เข้าตลาดเครื่องสำอางรายแรกๆ หากเทียบกับตลาดอาหารแล้วล่ะก็ตลาดเครื่องสำอางเป็นเพียงส่วนเล็กๆของตลาดอาหารเท่านั้น จากการที่มีผู้ขายน้อยรายทำให้ผู้ขายเครื่องสำอางเหล่านี้สามารถตั้งราคาในระดับที่สูงกว่าปกติได้ ผู้ซื้อไม่สามารถเปรียบเทียบเราคาได้เท่าที่ควร อีกทั้งยังมีการกีดกันการเข้าสู่ตลาดที่สูงจากการหยิบฉลาดแย่งชิงพื้นที่ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

           นอกจากนี้การเข้าสู่ตลาดเครื่องสำอางของผู้ขายนั้นมีความเสี่ยง เพราะเครื่องสำอางเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูง ผู้ซื้อมีปัจจัยในการตัดสินใจซื้อหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถือของผู้ขาย ราคาสินค้าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ขายตามห้างสรรพสินค้า ความน่าเชื่อถือของสินค้าว่าเป็นของแท้หรือไม่ ฯลฯ  ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะของตลาดตลาดผู้ขายน้อยรายซึ่งผู้ขายแต่ละรายมีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดทั้งหมด และการใช้กลยุทธ์ของผู้ขายแต่ละรายจะกระทบซึ่งกันและกัน อาทิเช่น การใช้กลยุทธ์ตั้งราคาต่ำกว่าคู่แข่งเล็กน้อยเพื่อดึงดูดให้ผู้ซื้อเข้ามาซื้อของตน แต่ทั้งนี้ผู้ขายแต่ละร้านจะไม่ตั้งราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งมาก เนื่องจากจะทำให้ผู้ซื้อขาดความมั่นใจในตัวสินค้า กังวลใจว่าสินค้านั้นเป็นของแท้หรือไม่ หรืออีกกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้ขายนิยมใช้คือ การให้ของแถม ซึ่งเป็นการสร้าง Brand loyalty ของผู้ซื้อให้มีต่อร้านค้านั้นๆมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังไม่ทำให้ผู้ขายได้กำไรลดลงจากการลดราคาอีกด้วย

                จากความแตกต่างของลักษณะตลาดทางเศรษฐศาสตร์ของสินค้าอาหารและเครื่องสำอางแล้ว จะเห็นได้ว่าในตลาดหนึ่งตลาดที่เป็นแหล่งรวมรวบสินค้าหลากหลายประเภทนั้นอย่างเช่น ตลาดนัดธรรมศาสตร์ประกอบด้วยตลาดสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นตลาดอาหารที่ใกล้เคียงกับตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดหรือตลาดเครื่องสำอางที่มีลักษณะคล้ายกับตลาดผู้ขายน้อยราย ซึ่งส่งให้พฤติกรรมของผู้ขายแต่ละตลาดมีความต่างกัน
ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ถ.พหลโยธิน (หน้าอินเตอร์โซน)

วันขาย : วันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 น. – 21.00 น.


ค่าเช่าพื้นที่ : 170 บาท/วัน

ติดต่อ : โทร. 02-1510019 (มาซื้อตัวด้วยตนเองที่ชั้น 2 ของสำนักทรัพย์สิน ตั้งแต่ 08.30 น. – 11.00 น.)
เป็นตลาดนัดชั้นดี จัดระบบและระเบียบพอใช้ได้ กำลังซื้อดี คนเดินมีตั้งแต่เด็กอนุบาล เด็กประถมซึ่งมีโรงเรียนอยู่ในนี้ นักศึกษาทั้งจากเอไอที ม.กรุงเทพฯ และของธรรมศาสตร์เอง รวมถึงข้าราชการ พนักงาน และบุคคลทั่วไป บรรยากาศน่าเดินดี แต่ไม่มีหลังคา


บทความคัดลอกมาจาก http://learners.in.th/blog/praell/387020
www.bbberry.net

แหล่งอ้างอิง
หนังสือเศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฎีและการประยุกต์ ของ ดร.ชยันต์ ตันติสวัสดาการ
http://www.torakom.com/article_index.php?sub=article_show&art=79
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://www.vcharkarn.com/varticle/38195

img_2063-300x200.jpg


ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้